Wat staat u te wachten?

• Indien u zonder verwijzing naar ons komt, vindt er eerst een screening plaats. Hierbij wordt in een kort gesprek nagegaan of uw klacht daadwerkelijk thuishoort bij de fysiotherapeut, of dat het misschien toch noodzakelijk is om even uw huisarts te raadplegen. Komt u met een verwijzing van uw arts dan volgt de intake.
• De intake; dit is een vraaggesprek en lichamelijk onderzoek waarbij we uw klachten inventariseren. Aan de hand hiervan wordt een specifiek op uw aandoening gericht behandelprogramma opgesteld en besproken. Lees meer... 

Veldpoort 26 • NL-6071 JL Swalmen • T 0475 50 15 29 • F 0475 60 03 22 • info@fysio-swalmen.nl
© Fysiotherapie Swalmen 2017 • LinksSitemapDisclaimer