Disclaimer

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze website mag op welke wijze dan ook worden vermenigvuldigd, aangepast, openbaar gemaakt en/of doorgegeven, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Fysiotherapie Swalmen. Alle prijzen zijn onder voorbehoud.

Bij het samenstellen en onderhouden van deze website is en wordt de grootst mogelijke zorgvuldigheid nagestreefd, echter bestaat de mogelijkheid dat de informatie die op deze site wordt aangeboden, niet volledig is of onjuistheden bevat. Fysiotherapie Swalmen is in zijn geheel niet aansprakelijk voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van deze website. Bepaalde verwijzingen op deze site voeren naar informatiebronnen die door derden worden opgesteld en bijgehouden. Fysiotherapie Swalmen probeert met de grootst mogelijke zorg de aangeleverde informatie te controleren, maar kan niet garanderen dat de nauwkeurigheid of enig ander aspect van de informatie volledig correct is.

Al uw gegevens zowel via de site als ook de gegevens die u in de praktijk kenbaar maakt (BSN, verzekering e.d.) zullen met de grootst mogelijke zorg worden bewaard, en zullen niet aan derden worden doorgegeven (WBP= wet bescherming persoonsgegevens).

Veldpoort 26 • NL-6071 JL Swalmen • T 0475 50 15 29 • F 0475 60 03 22 • info@fysio-swalmen.nl
© Fysiotherapie Swalmen 2017 • LinksSitemapDisclaimer