Dry Needling

Dry Needling

Dry Needling is een onderdeel van het fysiotherapeutisch handelen en wordt toegepast in aanvulling op de normale fysio- of manueel therapeutische behandeling. Door middel van een speciale techniek worden spieren aangeprikt en raken op die manier snel en langdurig ontspannen. Dry Needling gebruikt een 'droge' (dry) acupunctuurnaald en er wordt dus geen vloeistof in de spier gespoten. Dry Needling is gebaseerd op Westerse anatomische en neurofysiologische principes en moet dus niet verward worden met acupunctuur. Bij acupunctuur worden vaak oppervlakkig meerdere naalden in het lichaam gezet, die daar enige tijd blijven zitten en invloed hebben op de ‘energie’ in het lichaam. Bij Dry Needling wordt meestal één naald gebruikt, waarmee kortdurend in de spier wordt geprikt. Dry Needling werkt op specifieke pijnlijke plekken in de spieren- de zogenaamde ‘triggerpoints’ - en is dus geen energiebehandeling. De fysiotherapeut zoekt naar deze triggerpoints omdat ze vaak de hoofdoorzaak zijn van uw klachten en de klacht ook onderhouden. Door de punten aan te prikken ontspannen de spieren in het gebied erom heen.

Andere effecten die regelmatig genoemd worden zijn een toename van de eigen energie en een gevoel van algemene ontspanning. Voor meer informatie zie www.dryneedling.nl.

 

Andere specialisaties