Medische Trainings Therapie

Medische Trainings Therapie

Bij deze trainingsvorm kunt u onder professionele begeleiding aan persoonlijke doelstellingen werken (bijvoorbeeld verbetering van de functie van de rug of knie, cardiovasculaire training). Samen met u stellen we een programma op en we bespreken op welke termijn dit te realiseren is. U heeft de keuze uit verschillende abonnementsvormen en trainingstijden. U traint in onze ruime en lichte oefenzaal op professionele apparatuur en onder voortdurende begeleiding.

Voorwaarden en tarieven

Voor deelname aan de Medische Trainings Therapie vult u een formulier in waarbij u Fysiotherapie Swalmen machtigd om de onderstaande abonnementskosten maandelijks af te schrijven van uw bank/ girorekeningnummer. Dit tot wederopzegging[1] machtiging.

Er zijn diverse opties voor een abonnement[2]:

Eénmaal per week:

Jaarabonnement€ 36,- per maand
Half-jaarabonnement€ 39,- per maand
Kwartaalabonnement€ 43,- per maand

Tweemaal per week:

Jaarabonnement€ 49,- per maand
Half-jaarabonnement€ 54,- per maand
Kwartaalabonnement€ 59,50 per maand

Intake€ 35,-
Evaluatie€ 15,- (optioneel)

[1] Indien niet akkoord met afschrijving kan binnen 56 kalenderdagen een verzoek tot terugboeking bij bank of Postbank worden ingediend.
[2] Het abonnement wordt stilzwijgend verlengd met de gekozen termijn. Opzegging is uitsluitend mogelijk 2 weken voor afloop van de gekozen abonnementstermijn, N.B. prijzen zijn onder voorbehoud van jaarlijkse prijswijzigingen.

 

Andere specialisaties