Medische Trainings Therapie

Bij deze trainingsvorm kunt u onder professionele begeleiding aan persoonlijke doelstellingen werken (bijvoorbeeld verbetering van de functie van de rug of knie, cardiovasculaire training). Samen met u stellen we een programma op en we bespreken op welke termijn dit te realiseren is. U heeft de keuze uit verschillende abonnementsvormen en trainingstijden. U traint in onze ruime en lichte oefenzaal op professionele apparatuur en onder voortdurende begeleiding.

Voorwaarden en tarieven

Voor deelname aan de Medische Trainings Therapie vult u een formulier in waarbij u Fysiotherapie Swalmen machtigt om de onderstaande abonnementskosten maandelijks af te schrijven van uw bank/ girorekeningnummer. Dit tot wederopzegging[1] machtiging.

Er zijn diverse opties voor een abonnement[2]:

Eén maal per week:

Jaarabonnement € 40,- per maand
Half-jaarabonnement€ 43,50,- per maand
Kwartaal abonnement€ 47,50,- per maand

Twee maal per week:

Jaarabonnement€ 54,50,- per maand
Half-jaarabonnement€ 59,- per maand
Kwartaal abonnement€ 65 per maand

Intake€ 40,-
Evaluatie€ 15,- (optioneel)

[1] Indien niet akkoord met afschrijving kan binnen 56 kalenderdagen een verzoek tot terugboeking bij bank of Postbank worden ingediend.
[2] Het abonnement wordt stilzwijgend verlengd met de gekozen termijn. Opzegging is uitsluitend mogelijk 2 weken voor afloop van de gekozen abonnementstermijn, N.B. prijzen zijn onder voorbehoud van jaarlijkse prijswijzigingen.

Andere specialisaties

Sportfysiotherapie
Steeds meer mensen houden zich in hun vrije tijd bezig met sporten. Op allerlei niveau’s wordt er gesport: zowel recreatief…
Lees meer
Oedeemtherapie en Lymfedrainage
Bij manuele lymfedrainage, ook wel oedeemtherapie genoemd, wordt het lymfestelsel gestimuleerd. Dit kan noodzakelijk zijn na een ingrijpende operatie waarbij…
Lees meer