Wat kunt u verwachten?

  • Wanneer u zonder verwijzing naar ons komt, vindt er eerst een screening plaats. Hierbij wordt in een kort gesprek nagegaan of uw klacht daadwerkelijk thuishoort bij de fysiotherapeut, of dat het misschien toch noodzakelijk is om eerst uw huisarts te raadplegen. Komt u met een verwijzing van uw arts dan volgt direct de intake.
  • De intake bestaat uit een vraaggesprek en lichamelijk onderzoek waarbij we uw klachten inventariseren. Aan de hand hiervan wordt een specifiek op uw aandoening gericht behandelprogramma opgesteld en besproken. Als in een bepaald stadium van de therapie uw klachtenbeeld daar aanleiding toe geeft, kan uw behandelaar besluiten advies in te winnen bij een collega uit onze praktijk of u zelfs een aantal keren door deze collega laten behandelen. Door deze wijze van werken wordt optimaal gebruikgemaakt van de aanwezige deskundigheid in onze praktijk.
  • Tijdens afwezigheid van uw behandelend fysiotherapeut (cursus, ziekte, vakantie) wordt zoveel mogelijk geprobeerd uw behandeling door een collega-fysiotherapeut te laten overnemen.
  • Door de behandelresultaten nauwkeurig te evalueren en steeds op het juiste moment de therapie aan te passen aan veranderingen in uw klachtenbeeld, hoeft niet elke behandeling precies hetzelfde te zijn als de vorige. Dit geldt ook voor de adviezen, leefregels en oefeningen die u van ons meekrijgt.
  • U wordt uitgenodigd uw mening te geven over alle zaken die uw behandeling aangaan. Wij horen graag uw feedback om zo voortdurend verbeteringen in onze werkwijze te kunnen realiseren.
  • Zonder uw toestemming geven wij geen informatie over uw aandoening aan anderen dan uw verwijzend arts.
  • Onze praktijk heeft met vrijwel alle zorgverzekeraars contracten afgesloten, zodat uw behandeling rechtstreeks bij de betreffende zorgverzekeraar in rekening wordt gebracht.
  • Al onze therapeuten zijn CKR geregistreerd.
  • Fysiotherapie Swalmen scoort een 8.6. Lees het klantentevredenheidsonderzoek van Qualiview

 

Tarieven

Behandeling Fysiotherapie€ 36,50
Screening€ 15,-
Intake en onderzoek na screening€ 33,50
Intake en onderzoek na verwijzing€ 48,50
Manuele Therapie€ 46,50
Kinderfysiotherapie€ 46,50
Oedeemtherapie€ 45,50
Tapen (inclusief verbandmateriaal)€ 36,50
Intake Medische Trainings Therapie€ 40,-

Toeslag aan huis€ 12,-

 

Voorwaarden

Per niet nagekomen afspraak kan het tarief van de voorgenomen behandeling (75%) in rekening worden gebracht.
Betalingsvoorwaarden volgens richtlijn FWV.

In onze praktijk wordt gewerkt volgens de centrale richtlijnen fysiotherapie van het KNGF.
De rechten en plichten van de patiënt zijn binnen onze praktijk vastgelegd in de “modelregeling fysiotherapeut-patiënt” van het KNGF/NPCF.
Uw gegevens worden vastgelegd in ons computersysteem conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens.
Op al onze gegevens is het privacyreglement van toepassing.

Op onze tarieven is geen BTW van toepassing
Tarieven en voorwaarden per 01-01-2016