Geriatrisch Fysiotherapie

Geriatrie Fysiotherapie

Door de toenemende vergrijzing is geriatrie een belangrijk specialisme geworden in de fysiotherapie. Ook in onze praktijk. Een geriatriefysiotherapeut is gespecialiseerd in de zorg voor kwetsbare ouderen en patiënten die te maken hebben met complexe gezondheidsproblematiek. Het gaat daarbij niet alleen om ouderen, maar ook om mensen die bijvoorbeeld als gevolg van een beroerte, dementie, de ziekte van Parkinson, of een gebroken heup, verschijnselen vertonen van ouderdom.

De geriatrie fysiotherapeut richt zich vooral op het dagelijks bewegen van de cliënt in zijn of haar leefomgeving en streeft ernaar de zelfredzaamheid te behouden en te vergroten. Dit is een belangrijke voorwaarde voor de kwaliteit van leven en voor participatie in de samenleving. Ook adviseert en begeleidt de geriatrie fysiotherapeut gezinsleden en eventuele mantelzorgers, over het ziektebeeld, de prognose, de behandeling, dagelijkse handelingen en hulpmiddelen.

 

Andere specialisaties